Marknadschef att hyra

Marknadschef att hyra

Wincent kan gå in och lösa marknadschefsjobbet under en period. Det kan röra sig om:

  • Behov att fylla befattningen med kort varsel, avlastning vid pågående rekrytering.
  • Utvecklings- eller förändringsprojekt, när arbetssättet i organisationen behöver ändras.
  • Vid expansion, fusion eller förvärv.
  • Vid införandet av nya system.
  • Om man vill lösa en större uppgift på projektbasis.
  • Vid föräldraledighet, pensionsavgång eller sjukskrivning.
  • Arbetstoppar.
  • Tillföra ny kompetens i företag som saknar befattningen.

Utifrån befintlig eller gemensamt utvecklad marknadsplan och rådande förutsättningar tar vi marknadsarbetet vidare.