Projektledning

Projektledning

Står din organisation inför en ökad belastning en period?

Ett marknadsföringsprojekt som behöver startas och tas i hamn.

Det kan t ex vara att utveckla ett nytt produkt-/affärsområde, en marknadsplan, nya processer eller uppgifter, startandet av en kundklubb, förändring av webb eller sociala media, marknads-PR eller ett event.

Wincent kan gå in och förstärka din marknadsavdelning i ett avgränsat projekt under en period. Tillsammans går vi igenom nuläget och målsättningar samt definierar en projektplan för fortsättningen.

Rådgivning

Rådgivning

Ändrade förutsättningar på marknaden, ny konkurrens, förändrad strategisk inriktning eller behov av ett bollplank är tillfällen då Wincent kan bidra. En tjänst som varierar mycket beroende på behov.
Exempel på rådgivning och upplägg:

 • Varumärkesutveckling
 • Kommunikationsplan
 • Affärsutveckling
 • Marknadsrättsbedömningar
 • Marknadsundersökningar
 • Konkurrentanalys
 • Marknads-Pr
 • Advisory board eller styrelsearbete

Kontakta oss för ett möte så vi kan diskutera vidare kring förutsättningarna för denna tjänst.

Marknadschef att hyra

Marknadschef att hyra

Wincent kan gå in och lösa marknadschefsjobbet under en period. Det kan röra sig om:

 • Behov att fylla befattningen med kort varsel, avlastning vid pågående rekrytering.
 • Utvecklings- eller förändringsprojekt, när arbetssättet i organisationen behöver ändras.
 • Vid expansion, fusion eller förvärv.
 • Vid införandet av nya system.
 • Om man vill lösa en större uppgift på projektbasis.
 • Vid föräldraledighet, pensionsavgång eller sjukskrivning.
 • Arbetstoppar.
 • Tillföra ny kompetens i företag som saknar befattningen.

Utifrån befintlig eller gemensamt utvecklad marknadsplan och rådande förutsättningar tar vi marknadsarbetet vidare.

Byråval

Byråval

Har ni bestämt er för att söka en ny reklambyrå och behöver hjälp för att hitta en optimal partner. Ett arbete som kan ta tid och skapa utmaningar längs vägen.
Wincent har drivit många byråupphandlingar och har en väl utvecklad process för att:

Analysera behov » selektera möjliga partners » hjälpa till med urvalet » förhandla och skriva avtal

I vissa fall kan nuvarande byrå vara en lösning och då kan vi bidra med utveckling av processer för det fortsatta samarbetet.

Genom ett klick får jag en kostnadsfri diskussion kring mitt byråval

 

Byråval

Tjänster för reklambyråer

Wincent har arbetat både som uppdragsgivare och på byråsidan. Det finns ett stort kunnande om samarbeten och processer när idéer ska skapas och implementeras.
Ett kunnande som Wincent delar med uppdragsgivare på byråsidan.