Rådgivning

Rådgivning

Ändrade förutsättningar på marknaden, ny konkurrens, förändrad strategisk inriktning eller behov av ett bollplank är tillfällen då Wincent kan bidra. En tjänst som varierar mycket beroende på behov.
Exempel på rådgivning och upplägg:

  • Varumärkesutveckling
  • Kommunikationsplan
  • Affärsutveckling
  • Marknadsrättsbedömningar
  • Marknadsundersökningar
  • Konkurrentanalys
  • Marknads-Pr
  • Advisory board eller styrelsearbete

Kontakta oss för ett möte så vi kan diskutera vidare kring förutsättningarna för denna tjänst.